Tilmelding til temamøde

Kom og giv dit input til udviklingen af lokaldemokratiet!

Vordingborg Kommune har en stærk tradition for en aktiv lokaldemokratisk deltagelse, hvor borgere involverer sig i lokalområdet og er med til at udvikle og skabe gode rammer i deres fælles omgivelser. Dette gøres blandt andet via kommunens mange lokalråd, frivillige og foreninger. 

Et sådanne stærkt lokaldemokratisk engagement er vigtigt for fællesskabet, og det er med til at gøre Vordingborg Kommune et godt sted at leve.

Dette vil vi gerne fortsat have i Vordingborg Kommune og derfor indbydes der til en temaaften om netop lokaldemokratiets fremtid.

Der afholdes tre temamøder i henholdsvis Stege(tilmeldingsfrist er udløbet), Præstø og Vordingborg, hvor alle borgere og interesserede er inviteret til en drøftelse om fremtidens lokaldemokrati. Temamøderne afholdes som et led i arbejdet med Nærdemokrati, Frivillighed og Borgerinvolvering, hvor Vordingborg Kommune har nedsat et midlertidigt udvalg med borgere og politikere, der skal komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Af praktiske årsager skal du tilmelde dig temamødet i den by du ønsker at deltage. Du kan tilmelde dig nedenfor: 

For mere information om arbejdet med udviklingen af nærdemokratimodellen i Vordingborg Kommune, henvises ligeledes til hjemmesiden http://vordingborg.dk/nærdemokrati

Har du spørgsmål vedrørende de 3 arrangementer så send os en mail til nbf@vordingborg.dk

Den 4. marts i Mønshallerne kl. 18:30-21:00 - Platanvej 40, 4780 Stege 

Den 7. marts Præstø Multicenter kl. 18:30-21:00 - Rosagervej 37, 4720 Præstø 

Den 14. marts. Vordingborg Gymnasium kl. 18:30-21:00 - Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg

 

Præstø den 7. marts 2019

Tilmelding til temamøde om lokal inddragelse og lokaldemokrati i Præstø den 7. marts kl. 18:30-21:00, Præstø Multicenter, Rosagervej 37, 4720 Præstø 

Sidste tilmelding mandag den 4. marts 2019

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

Vordingborg den 14. marts 2019

Tilmelding til temamøde om lokal inddragelse og lokaldemokrati i Vordingborg den 14. marts kl. 18:30-21:00, Vordingborg Gymnasium, Chr Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg

Sidst tilmelding mandag den 11. marts 2019

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)