Årsmøde for foreninger 2019

Igen i år vil Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid gerne invitere foreninger, aftenskoler, frivillige og andre med interesse for området til årsmøde.

Mødet foregår i Festsalen på Iselinge skole, Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg den 28. oktober 2019 fra 17:00-20:00. Der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke under mødet.

Du tilmelder dig mødet nedenfor.

I år vil mødet primært omhandle den fremtidige folkeoplysningsstrategi, som vi er ved at udvikle, og det vil vi gerne have jeres input til.
Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid ønsker at inddrage jer i hvordan vi gør foreningslivet nemmere, bedre og fortsat udvikler det.  

Vi har inviteret Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne til at lave et kort oplæg om betydningen af at have en god Folkeoplysningsstrategi, der reelt gør en forskel for foreninger, frivillige, borgere og alle involverede i foreningslivet – så det ikke bare ender som endnu et støvet dokument i skuffen. Torben vil stå for en del af mødet, som bliver en sjov, tempofyldt proces med en række vigtige spørgsmål, og giver mulighed for, at du kan afgive din stemme om det, du mener, er vigtigt for at styrke vores foreningsliv. 

Torben har meget på hjerte omkring folkeoplysning og frivillighed i dagens Danmark. Som lokal spejderleder, formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune, strategisk rådgiver for en række landsorganisationer og som erfaren foreningskonsulent – har han en særlig forståelse for sammenhængen mellem de langtrækkende strategier, tværgående partnerskaber og de lavpraktiske udfordringer med at finde frivillige til en opgave i foreningen i overmorgen.

Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid samarbejder i øjeblikket med Torben for at udvikle den nye Folkeoplysningsstrategi i vores kommune.

Ud over det planlagte program har foreningerne mulighed for at stille spørgsmål eller debattere emner med Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Spørgsmål og emner I ønsker at debattere skriver I på tilmeldingen.

Program

17:00                  Velkomst til aftenen v/ KIF
17:05                  Velkomst v/ Folkeoplysningsrådet 
17:20                  Folkeoplysningsstrategien som redskab til at styrke foreningslivet i VK        
17:50                  Pause                
18:10                  6 spørgsmål til foreningernes ildsjæle 
19:15                  JA TAK og NEJ TAK runden
19:25                  Opsamling på aftenens input og det videre forløb               
19:30                  Kultur, Idræts og Fritidsudvalget har ordet - Informationer og dialog v/KIF
20:00                  Tak for i aften

Tilmelding til årsmøde 2019