Naturens spisekammer

 • ”Naturens spisekammer - altid i lommen” handler om, at du bruger din smartphone og en app til at finde vilde spiselige planter i naturen.
 • I kommunen har vi kørt et pilotprojekt i 2013/2014 i Stege-Udby Skov på Møn, hvor du via din smartphone kan finde spiselige urter i skoven.

Pilotprojekt i Stege-Udby Skov

 • Baggrunden for pilotprojektet "Naturens spisekammer - altid i lommen" er, at der er blevet større og større interesse for at kunne samle spiselige vilde planter, som man selv finder i naturen. Det er gratis og findes i ethvert lokalområde.
 • I kommunen ville vi gøre det endnu nemmere for borgerne at finde de spiselige vilde planter - og hjælpe til med, at borgerne følte sig sikre på, at de trygt kunne spise dem.
 • App'en Boskoi.org giver mulighed for både at registrere de piselige planter samt få vist voksestederne på et digitalt kort i hele Europa.
 • Målgrupperne for pilotprojektet er: Lokale borgere, skoleelever, ældre, daginstitutionsbørn, sårbare familier, patientforeninger, patientkurser og frivilliggrupper.

Formålet med pilotprojektet er bl.a.:

 • At øge motivationen til brug af naturen på tværs af sociale skel
 • At styrke landsbysamfundets kendskab til den nære natur
 • At støtte udeskoleundervisning i den lokale skole
 • Pilotprojektet er støttet med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet og af Lokale Grønne Partnerskaber.  

Læs projektbeskrivelsen for pilotprojektet

Boskoi App er midlertidigt ude af drift

 • Boskoi.org er udviklet i Holland, og for at sikre, at de registrerede planter er spiselige, har Holland ligeledes udviklet et godkendelsesled, hvor biologer ser på de indsendte registreringer og godkender planternes spiselighed.
 • Du kan også læse meget mere om Boskoi app'en på hjemmesiden

Hvad må jeg samle i naturen?

 • Inden du bevæger dig ud i naturen for at høste, så vær dog opmærksom på overholdelse af reglerne for adgang og høst på private og offentlige arealer.
 • På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du må samle.
 • Læs mere om færdsel i naturen.