11. marts: Istidslandskaber, skovens fugleliv og naturen vågner

Møn og Bogø: Kl. 9.00-10.30
Istidslandskabet på Østmøn
På østmøn har isens kræfter dannet et meget varieret landskab med flotte udsigtspunkter og dybe lavninger. Landskabet har gennem alle tider haft betydning for planter og dyrs levesteder og for menneskets bosætning. Mødested: P - plads ved Magleby Kirke, Klintevej 500, 4791 Borre
Adgang til toilet. Underlaget er asfalt, egnet til rollator. Længde ca. 3km

Præstøområdet: Kl. 11.30-13.00
Skovens fugleliv i fuld vigør
Den gamle Faksinge skov rummer levesteder for mange fuglearter og er samtidig en rekreativ perle for os mennesker. Mødested: p-plads for enden af Evensølundvej 5, 4720 Præstø
Adgang til toilet. Underlaget er skovvej, egnet til robust rollator. Længde ca. 2km

Vordingborgområdet: 16.00-17.30
Naturen vågner ved Vintersbølle Strand
Forårets tegn er nu kraftige både i skovbunden og i naturens lydbilledet. Vi går på en del af natur- og sansestien ved Vintersbølle.
Mødested: p - plads ved Vintersbølle Strand Plejecenter, Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg. Adgang til toilet. Underlaget er asfalt og grus og skovvej, egnet til robust rolllator.Længde ca. 2km.