Formidling i det åbne land

  • I 2012 gennemførte Vordingborg Kommune projektet ”Oplev Oldtiden i Vordingborg Kommune”. Projektet omhandler produktion og opsætning af nye informationsskilte ved 15 fortidsminder i det åbne land til glæde for alle besøgende. På skiltene formidles de enkelte fortidsminders spændende historie ledsaget af flotte illustrationer i farver.
  • Tyske og engelske resuméer tilgodeser kommunens udenlandske gæster. 
  • EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Læs mere på EU Kommissionens hjemmeside.