Spor i landskabet ved Bakkebølle

Ad markveje og stier oplever du et varieret landbrugsland med levende hegn, stengærde der kan være levested for krybdyr og gamle egetræer. Der er flotte udsigter og helt nede langs kysten lyden af bølger og duften af hav. Giv dig god tid til at lytte og se og dufte alt det levende, som trives her.

Læs mere om kulturen og naturen langs den markerede rundtursrute på ca. 4 km i folderen ”Sporet ved Rosnæs”. https://spor.dk/Sporene/Sjaelland/Rosnaes.aspx

Startsted: Der kan parkeres ved gården Rosnæs på Bakkebøllevej 86, 4760 Vordingborg