30. nov 2020

Sæler, havørne og livet i fjorden

Tag hele familien med til naturdag på Avnø den 13. marts kl. 10.30 til ca. 13.30, hvor vi oplever sælerne og måske ser Europas største rovfugl, havørnen, som også kaldes "den flyvende dør".

FAKTA

Oplev sælerne på stenene og måske en havørn.

På denne tidlige forårsdag vil vi gerne vise jer nogle at de spændende fugle og andre dyr, der kan ses fra det fredede område Avnø.

Vi går fra naturcentret ud til stranden. Herfra kan vi se de mange spættede sæler ligge ude på stenene i Avnø Fjord. Og hvis vi er heldige, kan vi også se de lokale havørne. De sidder tit på stenene eller flyver en runde over fjorden, og så kan man pludselig se de mange andefugle flyve op.

Turen ud til stranden er også egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående.

Hvis du har lyst til at se mere på fugle og pattedyr, så kan du gå med langs kysten til fugleskjulet og videre langs engene tilbage mod Naturskolen.

På opdagelse efter livet på lavt vand Hvis du mere er til at se på livet i fjorden og de små beboere under vandoverfladen kan du tage med naturvejlederen på krible-krable tur med rejehov, waders og vandkikkert. Måske fanger vi en reje, en fladfisk eller en hundestejle? Der tændes også op i bålet i bålhuset med gratis smagsprøver af naturens urter.

Smagsprøver på naturens urter over bål Hvis du gerne vil have smagsprøver på naturens urter på denne årstid tændes der op i bålstedet i bålhytten ved Avnø. Her kan du afprøve DN’s app, Naturtjek, eller deltage på et stjerneløb og lære mere om dyrelivet på Avnø.

Avnø og afvandingen af Svinø Nor Avnø er i dag et fredet naturområde, som har en rig flora og fauna. Det kunne det tidligere Svinø Nor også have været, men det henligger i dag som drænede marker. Sidst på turen vil vi gå hen til Avnø Pumpestation, se ud over det inddæmmede område og høre lidt af historien om afvandingen af det tidligere naturområde. Du kan læse mere om afvandingen af Svinø Nor.

Mødested: Parkeringspladsen ved Avnø Naturcenter. Flyvervej 40, 4750 Lundby.

Praktisk information: Husk varmt tøj, gerne vandtæt fodtøj og evt. kikkert.

Turledere: Ditte Lautrup Larsen, DN Vordingborg, biolog Bo Kayser og naturvejleder Elise Hvelplund Brink.

Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg og Land og Miljø, Vordingborg Kommune.