Årsmøde for foreninger 2018

Den 31. oktober 2018 afholdte Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid årsmøde med foreningerne. 91 repræsentanter fra foreninger havde meldt sig til mødet. Dejligt med så stort et fremmøde. 

Her kan du se oplægget fra Esben Danielsen, direktør fro Lokale og Anlægsfonden og tidl. direktør for innovation og talsperson for Roskilde Festivalen, der talte om frivilligt arbejde. 

Her finder du oplægget om Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids strategi, Vi har en plan..., samt den tilskudsproces der skal i gang omkring tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. 

Program for aftenen var følgende:

19:00  Velkomst v/Udvalgsformand, Thorbjørn Kolbo

19:05  Frivillige i fremtiden v/Esben Danielsen, tidl. direktør for innovation og talsperson for Roskilde Festivalen. Er den traditionelle forståelse af frivillighed på vej ud af foreningslivet, og hvad kan afløse den? Skal de frivillige belønnes for deres indsats og hvordan?

20:15  Øget indsats i Afdeling for Kultur og Fritid for markedsføring af foreningernes arrangementer v/Kultur- og Fritidschef Jesper Kjærulff

20:20  Ny tildelingsmodel for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger? Hvordan bliver processen for arbejdet med en ny tildelingsmodel? v/Kultur- og Fritidschef Jesper Kjærulff

20:30  Pause

20:40  "Vi har en plan” - v/udvalgsformand Thorbjørn Kolbo: Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid fremlægger deres fire årige plan

20:50  Budget 2019-2022 v/udvalgsformand Thorbjørn Kolbo: Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid fremlægger budgettet

21:00  Spørgsmål indsendt af foreningerne

21:20  Evt.

21:30  Tak for i aften