Fondsguide

Adgang til Fonds- og puljeguiden

Foreninger og frivillige i Vordingborg Kommune har gratis adgang til pulje- og fondsansøgningsværktøjet Puljeguiden.dk.

Nedenfor finder du link til, hvordan du får adgang til Puljeguiden.dk og en introduktion til hvorledes puljeguiden fungerer.  

 

Tilbagemelding - vigtig for fremtidig brug

Aftalen om foreningernes gratis adgang løber til udgangen af 2018. Vi har brug for at kunne evaluere på investeringen, og har derfor brug for din tilbagemelding.

Når du har brugt Puljeguiden.dk i forbindelse med indsendelse af ansøgninger, send da venligst en mail til: puljeguiden@vordingborg.dk

Skriv ganske kort i mailen hvilken(-e) foreninger, projekttitel, beløbsstørrelse ansøgt/bevilliget og evt. 3 linjer om indhold/forventede resultater.

 

Her læser du mere om hvordan du får adgang til puljeguiden

Her finder du en instruktion til hvorledes Puljeguiden fungere