Frivillige

I Vordingborg Kommune ønsker vi et frugtbart samarbejde med frivillige til gavn for både borgerne, de frivillige og arbejdspladsen. Frivillige gør allerede en stor indsats som aktive medborgere, der tager ansvar og investerer tid og kræfter i det frivillige arbejde. 

Den kultur vil vi gerne sikre os fortsætter, og vi vil gerne have mere af det. Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne, som frivillige kan supplere - men ikke erstatte. Frivillige skal derfor tilbydes mulighed for at deltage i nye og anderledes aktiviteter og være med til at udvikle nye former for samarbejder, så Vordingborg Kommunes medarbejdere kan få ny inspiration og mere tid til kerneopgaverne.

Arbejdet skal have værdi for alle parter. Derfor har inddragelse, kommunikation, værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling stor betydning for, at der skabes et frugtbart samarbejde mellem frivillige og Vordingborg Kommune. En god start, vilje til kontakt og evnen til dialog er væsentlige forudsætninger for at alle kan yde en positiv indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige.