Gadekærslaug

gadekærslaug

  • Et gadekærslaug er en samling af mennesker, som har en interesse i at stå for løbende pleje af gadekæret. Laugets opgaver består i fjernelse af sumpplanter rundt i kanten, fjernelse af andemad og evt. græsklipning rundt om gadekæret. Lauget kan også stå for afholdelse af sociale arrangementer for byens borgere ved gadekæret. 
  • Der findes flere gadekærslaug i kommunen. Eksempelvis er der dannet et bylaug i Keldby, som står for vedligeholdelse og pleje af Keldby Gadekær, hvor de mødes til arbejdsdage 2-3 gange om året. Bylauget har etableret sig som en forening og har ansøgt midler til oprensning af gadekæret. 
  • Send en mail til Elise Hvelplund Brink på eshv@vordingborg.dk, hvis du gerne vil opstarte et gadekærslaug eller være med i et eksisterende gadekærslaug.

Ansøgninger og tilladelser

  • De fleste gadekær er beskyttet som paragraf 3-sø. En større oprensning eller vedligeholdelse af gadekæret kræver ofte en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og krav om, hvornår på året oprensningen skal finde sted af hensyn til fugle og dyrelivet i søen.
  • Desuden forudsætter en oprensning en undersøgelse af bundslammets forureningsgrad med henblik på bortskaffelse af bundslam.