Høslæt med le

Deltag i høslæt

  • Duften af merian, en sommerfugl, der flagrer forbi, mens leen lydløst skærer gennem det høje græs. Det kan du opleve, når du deltager i høslæt i kommunen. 
  • Du kan være med i et høslætlaug, som er en samling af mennesker, der mødes et par gange om året og slår slæt med le på en eng eller et overdrev.
  • Du får kendskab til nye naturlokaliteter og hyggelige stunder i naturen med frokost i det grønne.
  • Send en mail til Trine Bang Hansen, hvis du kunne tænke dig at være med.   

Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Et rig blomsterflor

  • For at bevare de blomsterrige enge og overdrev er det nødvendigt med en naturpleje i form af slæt og/eller græsning. Høslæt med le er en skånsom form for naturpleje, som egner sig til små naturarealer, skråninger og skrænter, hvor det ikke er muligt at sætte dyr på eller køre med maskiner.
  • Ved at fjerne noget af bevoksningen med le kan der komme lys til de mange lavtvoksende urter på engen, som har svært ved at konkurrere med græsser, tagrør og brændenælder. Samtidigt udpines arealet ved fjernelse af høet, hvilket også er med at til fremme et varieret blomsterflor.
  • Høslæt med le er en gammel driftsform, hvor der gennem århundreder er blevet slået slæt på engene for at hente foder til dyrene. Denne kontinuerlige drift gennem mange hundreder år har skabt artsrige blomsterenge med et væld af insekter. Det er værd at holde denne tradition ved lige. 

Læs mere om høslæt som naturpleje.

Artikel i URT om høslæt.

Oldermandskursus

  • Naturvejlederen tilbyder én gang om året et oldermandskursus i høslæt med le, hvor interesserede høslætfolk kan blive fortrolige med lehåndværket. Kurset giver en introduktion til leen som naturplejeredskab og sikkerhed ved brugen af en le. 
  • Deltagelse på kurset giver mulighed for at låne "Det Rullende Naturværksted" med leer, river og ørnenæb til naturplejedage. Til høslætarrangementer er oldermanden forpligtiget til at sørge for, at nybegyndere kommer sikkert igang og at organisere arbejdet, herunder sikkerhedsafstand, skærpning af le, mm.