Kogræsserlaug

EN KOGRÆSSERFORENING

  • En græsningsforening er en samling af mennesker med en fælles interesse for at pleje et naturområde med græssende husdyr eller for at følge kødet fra jord til bord.
  • Medlemmerne af en græsningsforening organiserer selv det praktiske arbejde omkring naturplejen, pasning af dyrene, såvel som planlægning af sociale arrangementer. 
  • Ved at etablere en græsningsforening kan du være med til at sikre plejen af de lysåbne naturtyper og de planter og dyr, som er knyttet hertil. Samtidig er pasning af dyrene en sjov aktivitet for både børn og voksne, og du kan få kød af god kvalitet i fryseren.

Praktisk guide til opstart af kogræsserforening.

Vær Med i forening

  • Du kan selv opstarte en kogræsserforening i samarbejde med kommunen, eller du kan melde dig ind i en eksisterende forening.
  • På Høje Møn kan du være med i Græsningsforeningen Høje Møn, der står for pleje af overdrevene, hvor der vokser flere arter af sjældne orkidéer. 
  • I Nyråd er borgerne gået sammen om at pleje et kommunalt naturareal, Fladbækken, og har etableret Nyråd og omegns Kogræsserlaug. Læs mere om foreningen på deres hjemmeside.
  • En ny kogræsserforening er etableret af grundejerforeningerne ved Kostræde Banke. En flok kreaturer afgræsser et rigkær, hvor der blandt vokser Maj-Gøgeurt.

 Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.