Hædringer

Vordingborg Kommune hædrer hvert år unge talenter og frivillige inden for kultur og idræt.

  • Årets idrætstalent/udøver
  • Årets idrætsleder/ildsjæl
  • Årets idrætsforening
  • Årets idrætskammerat
  • Årets gode idrætshistorie
  • Årets idrætsoverraskelse
  • Årets kulturpris
  • Årets kulturtalentpris

Foreningerne i kommunen kan indstille Årets idrætstalent/udøver, årets idrætsleder/ildsjæl, årets idrætsforening, årets idrætskammerat samt årets gode idrætshistorie. Alle kan indstille Årets idrætsforening. Læs om priserne nedenfor.

Medaljevindere

Hvert år hædre Vordingborg Kommune de idrætsudøvere, der har vundet medaljer ved Nordisk-, Europa- og Verdensmesterskaber samt dem der har vundet guld ved Danmarksmesterskaberne i idrættes bedste rækker. Det har gennem mange år været en tradition at mestrene hædres ved et festligt arrangement, hvor årets idrætspriser også uddeles.  

Her kan du se hvem der blev hædret for deres præstationer i 2018

Kulturpriser

Lollands Bank og Vordingborg Kommune hædrer i fællesskab kulturelle begivenheder, institutioner eller indsatser i kommunen. Kulturpriserne kan både gives til etablerede og nye lysende kunstneriske talenter fra området.

 

Kulturpriskomiteen

Kulturpriskomiteen er selvsupplerende. Lollands Bank og Vordingborg Kommune er til enhver tid repræsenteret i komiteen.

Komiteen der udvælger vinderne består af:

Mads Heinesen - Forfatter og forlægger, Vild Maskine

Jens Rask – Økonomidirektør Dansk Erhverv

Line Svendsen – Skuespiller

Christian Brorson – Kulturiværksætter

Jakob Thune – Børne- og Kulturdirektør

Simon Sandfeld – Spillestedsleder, STARS

 

Årets Kulturpris

Det er kulturpriskomiteen, som vælger det årlige tema og beslutter hvem og hvordan, den årlige prisuddeling skal foregå.

2018:    H.C. Andersens Verden

2017:    Kunsthal44 MØEN
2016:    Verdens Litteratur på Møn
2015:    Vilde Vulkaner Festival 
2014:    Filmfabrikken i Stege 
2013:    Restaurant Babette 
2012:    Teater Neander, Paolo Nani Teater og Cantabile 2 
2011:    Multikunstner Jeppe Hein 
2010:    Musikeren Anders Trentemøller 
2009:    Spillestedet Stars 
2008:    Waves Festivalen

Årets Kulturtalentpris

Kulturpriskomiteen vælger nogle år at uddele en pris til Årets Kulturtalent.

2018     Filmscenografi, Axel Fugl Schlosser
2017     Ingen
2016     Litteratur, Emilie Guldborg Andersen
2015     Ingen 
2014     Biograferne i Vordingborg Kommune 
2013:    Ingen 
2012:    Skuespil, Ea Melissa Gedde Christiansen 
2011:    Billedkunst, Mach Abildgård, Poetry slam Sofie Staunsager, Multikunst, Christine Hvidt Grønborg 
2010:    Design, Laura Baruël 
2009:    Foto/Billedkunst, Lennart Pedersen 
2008:    Musik, Mads Sørensen

Har du et godt forslag?

Har du et godt forslag til hvem, der fortjener Årets Talentpris eller Årets Kulturpris, så skriv til kulturogfritid@vordingborg.dk

 

 

Idrætspriser

Vordingborg Idrætsråd uddeler idrætspriserne i samarbejde med sponsorerne Møns Bank, Øernes Revision og SuperBrugsen Lendemark. Det gør vi den 22. september 2020.

Årets idrætsforening

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne en idrætsforeningspris på

15.000 kr. til en forening, der har gjort sig fortjent hertil i 2019. Runner up vil modtage 10.000 kr.

Prisen uddeles til en forening eller en idrætsafdeling i en flerstrenget forening, som i det forgangne år har gjort et ekstraordinært stykke foreningsarbejde til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Modtageren er en forening/idrætsafdeling, som arbejder fremadrettet for sine medlemmer og sørger for, at der er trivsel og sammenhold i foreningen.

 

Årets idrætsleder/ildsjæl

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, en idrætslederpris på 5.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil i 2019.

Prisen tildeles en idrætsleder, der gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes idrætsforeninger. Modtageren er prototypen på en foreningsleder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.

 

Årets idrætstalent/idrætsudøver

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, prisen til en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær præstation, eller ydet en indsats ud over det sædvanlige i 2019. Modtageren profilerer sin aktivitet og har et potentiale, der kan videreudvikles

Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune eller bosiddende i Vordingborg Kommune. Prisen er på 15.000 kr.

 

Årets idræts kammerat

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne, en idrætsforeningspris på 5.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil i 2019.

Prisen uddeles til en sportsudøver eller leder, der har gjort noget særligt for kammeratskabet, omsorg, sammenholdet og kampgejsten i en af Vordingborg Kommunes Idrætsforeninger.

 

Årets gode idrætshistorie

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne en idrætsforeningspris på 5.000 kr. til en person eller en forening, der har gjort sig fortjent hertil i 2019.

Vi hylder den gode historie indenfor idrætsklubberne i Vordingborg Kommune. Det kunne f.eks. være en god succeshistorie om din klub, en person eller et tiltag fra din klub som har vagt opmærksomhed, ikke blot i din klub, men i hele idrætsverdenen i Vordingborg Kommune.

 

Årets Idrætsoverraskelse

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med Sponsorerne en idrætsforeningspris på 5.000 kr. til en person eller en forening, der har gjort sig fortjent hertil i 2019.

Prisen går til en person eller et hold, der har ydet en overraskende indsats for idrætten i Vordingborg kommune i 2019.

Denne pris er udenfor indstilling, idet det er dommerpanelet der udvælger overraskelsen.

Har du et godt forslag til hvem der fortjener en af idrætspriserne, så kan du indstille via Vordingborg Idrætsråds hjemmeside på dette link:

https://vordingborgidrætsråd.dk/arets-idraetspriser/

Nærmere oplysninger fås i afdelingen for Kultur og Fritid, Lonni Klausen – tlf. 55 36 20 23, e-mail: lkla@vordingborg.dk.