Hædringer

Vordingborg Kommune hædrer hvert år unge talenter og frivillige inden for kultur og idræt.

 • Årets idrætstalent/udøver
 • Årets Idrltsleder/ildsjæl
 • Årets idrætsforening
 • Årets Kulturpris
 • Årets Kulturtalentpris

Foreningerne i kommunen kan indstille Årets idrætstalent/udøver og Årets idrætsleder/ildsjæl samt årets idrætsforening. Alle kan indstille Årets forening.
Læs mere om Priserne nedenfor. 

Medaljevindere

Hvert år hædre Vordingborg Kommune de idrætsudøvere, der har vundet medaljer ved Nordisk-, Europa- og Verdensmesterskaber samt dem der har vundet guld ved Danmarksmesterskaberne i idrættes bedste rækker. Det har gennem mange år været en tradition at mestrene hædres ved et festligt arrangement, hvor årets idrætspriser også uddeles.  

Her kan du se hvem der blev hædret for deres præstationer i 2017

Kulturpriser

Lollands Bank og Vordingborg Kommune hædrer i fællesskab kulturelle begivenheder, institutioner eller indsatser i kommunen. Kulturpriserne kan både gives til etablerede og nye lysende kunstneriske talenter fra området.

Kulturpriskomiteen

Kulturpriskomiteen er selvsupplerende. Lollands Bank og Vordingborg Kommune er til enhver tid repræsenteret i komiteen.

Jakob Brixvold, sekretariatsleder i Dansk Live
Jens Rask, økonomichef Dansk Erhverv
Andreas Linsdell, Spillestedsleder Stars
Lisbeth Mogensen, Børne- og Kulturdirektør Vordingborg Kommune
Christina Louise Jørgensen, daglig leder Kunsthal 44Møen

Årets Kulturpris

Det er kulturpriskomiteen, som vælger det årlige tema og beslutter hvem og hvordan, den årlige prisuddeling skal foregå.

2017:    Kunsthal44 MØEN
2016:    Verdens Litteratur på Møn
2015:    Vilde Vulkaner Festival 
2014:    Filmfabrikken i Stege 
2013:    Restaurant Babette 
2012:    Teater Neander, Paolo Nani Teater og Cantabile 2 
2011:    Multikunstner Jeppe Hein 
2010:    Musikeren Anders Trentemøller 
2009:    Spillestedet Stars 
2008:    Waves Festivalen

Årets Kulturtalentpris

Kulturpriskomiteen vælger nogle år at uddele en pris til Årets Kulturtalent.

2016     Litteratur, Emilie Guldborg Andersen
2015     Ingen 
2014     Biograferne i Vordingborg Kommune 
2013:    Ingen 
2012:    Skuespil, Ea Melissa Gedde Christiansen 
2011:    Billedkunst, Mach Abildgård, Poetry slam Sofie Staunsager, Multikunst, Christine Hvidt Grønborg 
2010:    Design, Laura Baruël 
2009:    Foto/Billedkunst, Lennart Pedersen 
2008:    Musik, Mads Sørensen

Har du et godt forslag?

Har du et godt forslag til hvem, der fortjener Årets Talentpris eller Årets Kulturpris, så skriv til Bjarne Malmros Jensen bjje@vordingborg.dk.

Idrætspriser

Årets idrætsforening

Vordingborg Idrætsråd uddeler i samarbejde med sponsorerne en idrætsforeningspris på 12.500,- kr. til en forening, der har gjort sig fortjent hertil i år 2017. Runner up vil modtage 7.500,- kr.

Prisen uddeles til en forening eller en idrætsafdeling i en flerstrenget forening, som i det forgangene år har gjort et ekstraordinært stykke foreningsarbejde til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Modtageren er en forening/idrætsafdeling, som arbejder fremadrettet for sine medlemmer og sørger for, at der er trivsel og sammenhold i foreningen.

Prisen er mulig med støtte fra: Møns Bank & Øernes Revision

 

Årets idrætsleder/ildsjæl

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, en idrætslederpris på 10.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil i år 2017.

Prisen tildeles en idrætsleder, der gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes idrætsforeninger. Modtageren er prototypen på en foreningsleder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.

Prisen er mulig med støtte fra: Møns Bank & Øernes Revision

 

Årets idrætstalent/idrætsudøver

Vordingborg Idrætsråd giver i samarbejde med sponsorerne, prisen til en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær præstation, eller ydet en indsats ud over det sædvanlige i 2017.

 • Modtageren profilerer sin aktivitet
 • Modtageren har et potentiale, der kan videreudvikles
 • Prisen kan gives til en idrætsudøver eller et hold

Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune eller bosiddende i Vordingborg Kommune.

Prisen er på 10.000,-

Prisen er mulig med støtte fra: Møns Bank & Øernes Revision

Foreningerne i kommunen kan indstille Årets idrætstalent/udøver og Årets idrætsleder/ildsjæl. Alle kan indstille Årets forening.

Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet samt Vordingborg Kommune hædrer i fællesskab idrætsudøvere og frivillige idrætsledere i kommunen.

Årets idrætstalent

Prisen på 10.000 kr. gives til en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær indsats eller præstation i det foregående kalenderår. Kriterier for at blive indstillet til prisen:

 • Udøveren profilerer sin aktivitet.
 • Udøveren har et potentiale, der kan videreudvikles.
 • Udøveren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune.

Årets idrætsudøver

Prisen på 10.000 kr. kan gå til enkelt idrætsudøver eller et hold, som i løbet af året har ydet en indsats eller præstation ud over det sædvanlige. Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune.

Årets idrætsleder

Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet samt Vordingborg Kommune har besluttet, at der skal uddeles en idrætspris på 10.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil.

Prisen tildeles en idrætsleder, som gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes foreninger. Modtageren er prototypen på en leder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.

Sådan indstiller du til priserne

Har du et godt forslag til hvem, der fortjener en af idrætspriserne , så skriv til Bjarne Malmros Jensen bjje@vordingborg.dk.

En dommerkomite vil vælge blandt de indstillede. Dommerkomiteen består af Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet, Vordingborg Kommune samt den skrevne presse.

Når det er besluttet, hvem der skal modtage priserne, vil pågældende blive inviteret til en festlig sammenkomst. Arrangementet er åbent for alle, som ønsker at deltage.

Nærmere oplysninger fås i Afdelingen for Kultur og Fritid tlf. 55 36 20 20, Bjarne Malmros Jensen, e-mail bjje@vordingborg.dk.