Præsentation af rapport om fritidsvaner og faciliteter

Tilmelding til præsentationen 26. august 2019 finder du nederst på siden

Vordingborg Kommune har i samarbejde med Syddansk Universitet gennem foråret og sommeren udarbejdet flere undersøgelser for at afdække borgernes kultur-, idræts- og fritidsvaner, foreningernes vilkår og frivilligt arbejde. Endvidere er en facilitetsundersøgelse fortsat i gang og forventes færdig lige efter sommerferien. Undersøgelserne skal anvendes til planlægning og udvikling af faciliteter og aktiviteter, som opfylder borgernes ønsker og behov.

Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid inviterer alle, der er interesseret i området, til at deltage, når de selv skal præsenteres for undersøgelsernes resultater den 26. august kl. 19:00 i DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg.

Syddansk Universitet kommer og præsenterer rapporten, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til resultaterne.

Indtil den 20. september 2019 vil det være muligt, for alle foreninger og personer med interesse for området, at sende kommentar og ideer til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, på baggrund af undersøgelsernes resultater. Kommentar og ideer skal sendes til Afdeling for Kultur og Fritid på Kulturogfritid@vordingborg.dk

Vi håber så mange som muligt vil bidrage med input til, hvordan fritidslivet gøres attraktivt for endnu flere borgere, og endnu mere attraktivt for alle frivillige ildsjæle at fortsætte.
Af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig/jer til arrangementet senest den 20. august – Se tilmelding nedenfor: