Spring- og bevægelsescenter

En lang række aktive foreninger ”springtosserne” har i tæt samarbejde fået sat fokus på behovet for et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg by, og derfor har Kommunalbestyrelsen igangsat en proces med etablering af et center som kan bruges af gymnastikforeningerne, men også af andre grupper borgere, der kan have glæde af motorisk træning og fysiske udfordringer.

Mandag den 2. marts 2020 afholdes der opstartsmøde i Glassalen i DGI Huset kl. 17:00-19:00.

Program for aftenen:
17:00 Velkomst
17:10 Inspiration fra Køge springcenter v/ Ernst Nielsen, Køge Bugt Gymnastikforening
17:45 Spørgsmål fra salen
18:00 Pause
18:10 Introduktion af Tine Nygaard                            
18:20 Workshop – hvad skal et bevægelsescenter kunne for at I kan få glæde af det?                       
18:50 Hvad nu? - overordnede tidsplan for processen
19:00 Tak for i aften

Tilmelding