Tilskud og puljer

Vordingborg Kommune yder tilskud til en lang række aktiviteter inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet. For at få tildelt tilskud er der en række kriterier, som skal opfyldes.

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan få medlems- og lokaletilskud, men der findes også en lang række puljer, som foreninger og frivillige kan søge.

Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 

Tilskud til leder- og lærerløn til aftenskoler

Lokaletilskud til aftenskoler

Puljer