Pulje til driftsstøtte

Pulje til DRIFTSTØTTE

Puljens formål er at yde støtte til folkeoplysende foreninger med private eller lejede lokaler, til dækning af driftsudgifter, hvis medlemssammensætning gør det svært for foreningen at dække driftsudgifterne ved kontingentindtægter og ordinært lokaletilskud. 

Hvem kan søge
Folkeoplysende foreninger.

Puljens størrelse
Puljen er i 2020 på 120.000 kr.

Hvad kan der søges tilskud til:

 • op til 50 % af driftsudgifterne til el, vand, gas og varme. 

Krav til ansøgningen

 • foreningen/klubben skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune,
 • der kan max ansøges om 50 % af de samlede driftsudgifter,
 • bevilget støtte kan udelukkende anvendes til det ansøgte,
 • ansøgningen sendes pr. mail til foreningsportalen@vordingborg.dk – der findes ikke et ansøgningsskema til puljen pt.
  Ansøgningen skal indeholde:
  Foreningens navn, kontaktperson med navn, telefonnummer og mail, CVR-nr. begrundelse for ansøgningen.
  Bilag: sidste års regnskab, samt bilag for de udgifter der søges om støtte til.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist 10. maj 2020.

Beslutning om tilskud
Beslutning om bevilling foretages Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid på førstkommende møde efter ansøgningsfristen.