Elitestøtte

Elitestøttepuljen skal understøtte unge talentfulde idrætsudøvere ved at yde tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres eliteidræt.

Ansøgningsfrist 

Ansøgninger behandles hen over hele året.

Hvem kan søge

Lokale talenter, som er udtaget til landsholdssamlinger arrangeret af eget forbund med deltagelse i nationale og internationale mesterskaber. 

Krav til ansøgningen

 • Ansøger skal være udtaget til landsholdssamling i ansøgningsåret.
 • Støtte gives fortrinsvis til yngre udøvere under 25 år, der er under uddannelse.
 • Modtageren skal være bosiddende i Vordingborg Kommune, men kan repræsentere foreninger, der ikke er hjemmehørende i Vordingborg Kommune. 

 Ansøgning

 • Ansøgning kan fremsendes hele året og behandles af Afdelingen for Kultur og Fritid.
 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.

Bilag til ansøgning

 • Dokumentation for udtagelse/indkaldelse til landsholdssamlinger og/eller nationale/internationale mesterskaber
 • Forventet budget
 • Øvrige relevante bilag    

Dokumentation/markedsføring

Ansøger dokumenterer, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner evt. ved brug af kommunens logo på hjemmesider, ved annoncering eller lignende. 

Tilskud

Der ydes max 12.000 kr. pr. udøver pr. år

Regnskab og udbetaling

 • Inden udgangen af året fremsendes dokumentation for, at Vordingborg Kommune har fremstået som samarbejdspartner enten ved henvisning til hjemmeside, annonceringer eller lignende.
 • Dokumentation fremsendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, e-mail: kulturogfritid@vordingborg.dk.
 • Udbetaling af tilskuddet sker til ansøgers Nemkonto efter endt sagsbehandling. 

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Søg elitestøtte her