Foreningspulje til kultur og idræt i dagtilbud og folkeskoler

Foreningspulje til kultur og idræt i dagtilbud og folkeskoler

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/dagtilbud og folkeoplysende foreninger inden for kultur, fritid og idræt. I den forbindelse er der oprettet en pulje, der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale folkeoplysende foreninger med at få etableret et samarbejde.
Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen eller dagtilbudsloven. Foreningen sikrer den faglige forankring.


Hvem kan søge
Folkeoplysende foreninger og skoler/daginstitutioner kan i fællesskab søge puljen til alle læringsforløb inden for kultur, idræt og fritid, hvor en folkeoplysende forening er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb. Det kan for eksempel være en idrætsforening, en spejderforening eller teaterforening.

Der kan søges maksimum 4000 kr. pr. forløb.  

Afgrænsning

  • Midlerne må ikke anvendes til transport.  
  • Midlerne må ikke anvendes til forplejning 

Ansøgningsprocedure og -frist

Den folkeoplysende foreningen og skolen/daginstitutionen udfylder i fællesskab en samarbejdsaftale, som underskrives af begge parter. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter.
Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningsskema til puljen.

Skabelonen sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid på kulturogfritid@vordingborg.dk, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger.

 

Udbetaling

Midlerne udbetales til foreningens nem konto umiddelbart efter projektets afslutning. 

Du finder ansøgningsskemaet her