LUP-puljen

Formål

 • Vordingborg Kommune ønsker med LUP-puljen (Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner) at medvirke til at støtte realisering af projekter og initiativer, som er beskrevet i lokalrådenes lokale udviklingsplaner (LUPer). Projekter og aktiviteter forventes at have en mærkbar og synlig effekt i forhold til en lokal udvikling, og puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål. 

Hvem kan søge

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra LUP-puljen. Vær opmærksom på, at Vordingborg Kommune i henhold til kommunalfuldmagten ikke kan yde støtte til enkeltvirksomheder eller til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier.

  Alle ansøgninger skal indeholde en udtalelse fra de relevante lokalråd, og projekterne skal understøtte de strategiske mål, der er angivet i LUPerne, hvorfor det er en klar fordel, hvis projekterne er direkte læsbare i LUPerne. 

BESLUTNING OM TILSKUD

 • Beslutning om bevilling af tilskud fra LUP-puljen træffes i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling efter indstilling fra udviklingsdirektøren. 

FRISTER I 2018

Alle ansøgninger til 2018-puljen behandles løbende i 2018.

Vurdering af ansøgninger

Projekter og initiativer vurderes ud fra tre kriterier:

1.    Ud fra deres relation til og betydning for opfyldelse af lokalrådets udviklingsstrategi. Projekter, der ikke er beskrevet i lokalrådets LUP, kræver en udtalelse og indstilling fra lokalrådets bestyrelse.

2.    Ud fra projektets bære- og levedygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra LUP-puljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

3.    Ud fra deres forventede effekt i forhold til den generelle landdistriktsudvikling, herunder erhvervsudvikling og bosætning i Vordingborg Kommune. 

Markedsføring af projekter

 • Ansøger skal som minimum synliggøre aktiviteten på hjemmesider herunder på KultuNaut.
 • Del gerne aktiviteten på facebook.com/oplev.vordingborg.
 • Del gerne billeder med #oplevvordingborg og #storbyensforhave på Instagram

OBS

 • Husk, at hvis der er udgifter til ydelser fra Afdeling for Vej, Park og Havneservice skal indarbejdes i projektets budget.

Ansøg

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for LUP-puljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Husk også at overholde ansøgningsfristerne – ellers vil din ansøgning først blive behandlet i forbindelse med den efterfølgende ansøgningsfrist.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering, udviklingspuljer@vordingborg.dk.

Projekter og initiativer vurderes ud fra tre kriterier:

1.    Ud fra deres relation til og betydning for opfyldelse af lokalrådets udviklingsstrategi. Projekter, der ikke er beskrevet i lokalrådets LUP, kræver en udtalelse og indstilling fra lokalrådets bestyrelse.

2.    Ud fra projektets bære- og levedygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra LUP-puljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

3.    Ud fra deres forventede effekt i forhold til den generelle landdistriktsudvikling, herunder erhvervsudvikling og bosætning i Vordingborg Kommune.

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for tildeling af midler fra LUP-puljen

Læs 'hvordan indgår værdien af eget arbejde i et LUP-budget'

Spørgsmål i forbindelse med ansøgninger kan rettes til afdeling for Strategi og Implementering på tlf. 55 36 36 36.