Materialepuljen

Puljen er opbrugt for 2017, kan søges igen i 2018.

Bevillinger fra Materialestøttepuljen skal medvirke til at skabe bedre muligheder for udvikling af foreningernes aktiviteter gennem anskaffelse af nyt materiel m.v.  

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger behandles løbende hen over året. Puljen er opbrugt for 2017, kan søges igen i 2018.

Hvem kan søge?

Foreninger og klubber hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Krav til ansøgningen

 • Elektronisk ansøgningsskema, som du finder på Vordingborg Kommunes hjemmeside, anvendes.
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
 • Ansøgning om materiel skal være direkte relateret til foreningens aktiviteter.
 • Der lægges særlig vægt på, at det anføres, hvorledes det påtænkte materiel kan lette hverdagen for de frivillige ledere og instruktører, f.eks. ved hjælp til tunge løft og miljøhensyn.
 • Bevilget støtte kan udelukkende anvendes til det materiel, der er ansøgt om.
 • Støtten skal være anvendt inden udgangen af året, ellers bortfalder bevillingen.
 • Regnskab på indkøbt materiel fremsendes til Afdelingen Kultur og Fritid, umiddelbart efter indkøb. Herefter udbetales tilskuddet.
 • Der skal fremvises dokumentation for, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner evt. ved brug af kommunens logo på hjemmeside, ved annoncering eller lignende.
 • Ved tilskud til materiel, der benyttes i kommunale lokaler, skal dette være til rådighed for andre brugere af lokalet.

Afgrænsning

Der ydes ikke støtte til:

 • Forhåndsindkøbt materiel.
 • Materiel/forbrug, der indgår i daglig udøvelse af den pågældende idræt. FX. bolde, bat, ketsjere, træningsdragter, kegler m.v.

 Tilskud

Der gives max 50% i tilskud til materialeudgiften inden for et samlet på beløb på max 50.000 kr. pr. forening pr. år. Det maksimale tilskud vurderes i forhold til:

 • Foreningens samlede medlemstal.
 • Foreningens andel af børn og unge under 25 år set i forhold til foreningens samlede medlemstal.
 • Der gives ikke tilskud til foreninger, der alene har medlemmer over 25 år.

 Bilag

 •  Tilbud/overslag    

Ansøgningsprocedure

 • Bevilling af støtte på op til 20.000 kr. behandles administrativt i Afdelingen for Kultur og Fritid, med mindre ansøgningen er af principiel karakter. Svarfrist inden for 1 måned.
 • Ansøgninger med en beløbsramme over 20.000 kr. samt sager af principiel karakter behandles i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.
 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.
 • Afdelingen for Kultur og Fritid giver hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling. 

Beløb til fordeling

I 2017 udgør puljen til materialestøtte 150.000 kr. 

Regnskab og udbetaling

Senest 2 måneder efter indkøbt materiel skal foreningen sende regnskab/dokumentation for indkøb til Afdelingen for Kultur og Fritid. Foreningen skal ligeledes sende dokumentation for, at Vordingborg Kommune har fremstået som samarbejdspartner.

Materialet sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, kulturogfritid@vordingborg.dk, hvorefter vi vil udbetale tilskuddet til foreningens CVR. nr. 

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk.

 

Ansøg materialepuljen her