Pulje til forbedringer af udendørs lysanlæg

Vordingborg Kommune har besluttet at betale et årligt eftersyn af lysanlæg for at sikre mod fejlstrømsulykker, set i forhold til kravene fra Sikkerhedsstyrelsen. Efter gennemsyn fremsendes regning til Vordingborg Kommune. Der oplyses EAN nr. 5798007233358 til el-installatør med angivelse af anlæg og kontaktperson på bestilling.

Efterfølgende reparationer, der måtte komme som følge af rapporten fra el-installatør, er en udgift, der påhviler foreningen og betales således ikke af Vordingborg Kommune. Det er dog muligt at søge tilskud via puljen til forbedringer af udendørs lysanlæg.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen skal indsendes senest den 1. april 2017. Puljen er opbrugt for 2017. 

Hvem kan søge

Frivillige folkeoplysende foreninger, der har foreningsejet udendørs lysanlæg, som anvendes til egen aktivitet.

Krav til ansøgningen

 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes. Se boks til højre "Start ansøgning".
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
 • Støtten skal være anvendt inden udgangen af året ellers bortfalder bevillingen.  
 • Arbejdet SKAL udføres af en autoriseret el-installatør.
 • Arbejdet skal udføres af et momsregistreret firma.
 • Foreningen skal i første omgang betale for udførslen af el-arbejdet (udlæg).
 • Tilskud ydes til beløbet eksklusiv moms.
 • Efter udført forbedring af anlægget fremsendes dokumentation for afholdelse af ovenstående udgifter til Afdelingen for Kultur og Fritid, e-mail: kulturogfritid@vordingborg.dk.

Afgrænsning

 • Tilskud kan ydes til foreninger med eget lysanlæg.
 • Der kan ydes tilskud med op til max 50% til udbedring af eksisterende anlæg.
 • Foreningen skal være opmærksom på, at der ved fordeling af puljen ikke vil være fuld dækning for det ansøgte beløb. og at det kan betyde en delvis egenbetaling.
 • Tilskud ydes til det fakturerede nettobeløb (Beløbet uden moms).

Tilskud

De indkomne ansøgninger behandles samlet af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget. Der bevilliges tilskud inden for den afsatte ramme.

Bilag

Tilbud/overslag fra autoriseret el-installatør.    

Ansøgningsprocedure

 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.
 • Ansøgninger behandles samlet af Kultur- Idræts og Fritidsudvalget.  
 • Afdelingen for Kultur og Fritid fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

Beløb til fordeling

Puljen til forbedring af udendørs lysanlæg udgør 50.000 kr. i 2017. Heraf ca. - 10.000 kr. årligt eftersyn.

Regnskab og udbetaling

Foreningen afholder i første omgang selv udgiften til udførelsen af arbejdet. Senest 2 måneder efter udført arbejde fremsendes regnskab/dokumentation for arbejdet.

Materialet fremsendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, kulturogfritid@vordingborg.dk, hvorefter udbetaling af tilskud kan ske til ansøgers CVR. nr.  

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Ansøg til forbedringer af udendørs lysanlæg her