Pulje til frivilligt socialt arbejde (§18)

 • Vordingborg Kommune ønsker at fremme samarbejdet med lokale frivillige sociale organisationer og foreninger.
 • Vi afsætter hvert år puljemidler til frivilligt socialt arbejde.
 • Denne pulje kan søges af frivillige sociale organisationer og foreninger, som ønsker at styrke det sociale netværk i vores kommune.
 • Sundheds- og Psykiatriudvalget har på deres møde i september 2016 besluttet, at de ikke ønsker at give tilskud til markedsføring og forplejning ifm. ansøgninger til §18-midlerne i 2017.

ANSØGNINGSFRIST

 • Ansøgningsrunden for aktiviteter i 2017 er afsluttet.   
 • I kan nedenfor se, hvilke informationer/oplysninger, som I skal bruge i forbindelse med at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningsskemaet finder I længere nede på denne side.

KRAV TIL ANSØGNINGEN

Følgende informationer og bilag er nødvendige for at udfylde ansøgningsskemaet fyldestgørende:

 • NEMID - I skal søge elektronisk ved at benytte foreningens NemID

 • CVR-nummer, som skal være tilknyttet en NemKonto med digital postkasse (e-boks) - dette er en forudsætning for at kunne modtage betaling fra en offentlig myndighed

 • Foreningens/organisationens navn

 • Kontaktoplysninger på den ansvarlige i foreningen

 • Kort beskrivelse af foreningens formål

 • Beskrivelse af hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud inkl. målgruppe og formålet med aktiviteten

 • Bekræftelse på, at I som forening indhenter børneattester på ansatte og frivillige i foreningen, som gennem jeres aktiviteter har mulighed for at have kontakt med børn og unge under 15 år

 • Hvis I modtog tilskud sidste år, skal I vedhæfte dokumentation for beløbets anvendelse, se påkrævet bilag nedenfor

 • Budget for hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud

 • Samlede ansøgningsbeløb

 • Hvorvidt der er søgt/bliver søgt midler andre steder til de konkrete aktiviteter, og om der er bevilget midler til aktiviteterne

 • Foreningens formue, og hvorvidt formuen indeholder midler, I ikke kan realisere, fordi de er forbeholdt særlige forpligtelser

 • Hvis foreningen har andre aktiviteter end dem, hvortil der søges om tilskud, skal disse beskrives, inkl. hvordan de finansieres

 • Hvis foreningen tidligere har fået bevilget tilskud fra kommunen til andre aktiviteter end de ansøgte, skal I oplyse om hvilke, hvornår og med hvilket beløb

 • Antallet af medlemmer af foreningen i Vordingborg Kommune

 • Hvor mange I vurderer, der er i målgruppen for jeres aktiviteter

Påkrævet bilag:

 • Foreningens aktuelle vedtægter eller lignende dokumentation for foreningens eksistens.

Hvis foreningen fik tilskud fra §18-midlerne sidste år, er følgende bilag også påkrævet:

 • Dokumentation for tilskuddets anvendelse i form af f.eks. billeder, beskrivelse/evaluering eller regnskab fra afholdelse af aktiviteten, inkl.
  • Beskrivelse af hvad jeres aktiviteter konkret har betydet for målgruppen, og
  • Oplysning om antal borgere fra Vordingborg Kommune, der har fået glæde/gavn af de støttede aktiviteter.

Hvis tilskuddet var på mere end 20.000 kr., er yderligere bilag påkrævet:

 • Foreningens regnskab, som er godkendt af generalforsamlingen, og som tydeligt viser anvendelse af puljemidlerne fra Vordingborg Kommune.

Hvis I ikke har afholdt alle de aktiviteter, hvortil der blev bevilget midler i 2016, skal I afrapportere disse senest 1. april 2017.

Bemærk: Vi forbeholder os ret til at udføre stikprøvekontrol i forhold til fremsendt dokumentation af forbrugte midler.

Søg pulje via link nedenunder. Ansøgningsrunden for aktiviteter i 2017 er afsluttet. 

Når ansøgningsrunden for 2018 åbnes vil linket være tilgængeligt igen.

 

Sundheds- og Psykiatriudvalget træffer afgørelse om bevillig på baggrund af det fremsendte ansøgningsskema med bilag. Det er derfor foreningens eget ansvar at ansøgningsskemaet udfyldes fyldestgørende.

Ansøgningen skal fremsendes via ovenstående link til det digitale selvbetjeningsforløb på borger.dk inden ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger fremsendt på anden vis til Vordingborg Kommune bliver ikke behandlet.

Senest en uge efter ansøgningsfristens udløb vil foreningen modtage information om det videre forløb i foreningens e-boks. Modtager I ikke denne besked i foreningens e-boks, så bedes i kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap inden den 29. november 2016 på 55 36 29 30 mellem kl. 10-12.

Alle yderligere informationer i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil ligeledes blive sendt til foreningens e-boks.

Det er forventningen, at Sundheds- og Psykiatriudvalget træffer endelig afgørelse om de indkomne ansøgninger på deres første møde i januar 2017, og at de foreninger, som får bevilliget tilskud vil modtage midlerne i slutningen af januar 2017.

Hvad er frivilligt socialt arbejde

Initiativer, der fremmer forebyggelse, fællesskab og dannelse af netværk, som for eksempel

 • besøgsvennetjenester
 • frivilligcentre/kontaktsteder
 • krisecentre
 • aflastningstjenester for pårørende
 • samværsaktiviteter. 

Bestilling af NemID

I kan bestille NemId medarbejdersignatur hos nets.

Bestilling af CVR nummer

CVR-nummer kan bestilles gratis med din egen Digital Signatur eller dit personlige NemID hos Virk.dk.

Bestilling af NemKonto

Jeres pengeinstitut kan indberette jeres foreningskonto til NemKonto, når I har modtaget et CVR-nummer fra Virk.dk.

Krav til puljemodtagere

Hvis I modtager støtte forpligter I jer til:

 1. At anvende puljemidlerne til det formål, som I har beskrevet i ansøgningen.
 2. At indsende dokumentation for tilskuddets anvendelse i form af f.eks. billeder, beskrivelse/evaluering eller regnskab fra afholdelse af aktiviteten, inkl.
  • Beskrivelse af hvad jeres aktiviteter konkret har betydet for målgruppen, og
  • Oplysning om antal borgere fra Vordingborg Kommune, der har været i kontakt med de støttede aktiviteter.

Hvis I modtager over 20.000 kr., skal I yderligere indsende: Foreningens regnskab, som er godkendt af generalforsamlingen, og som tydeligt viser puljemidlerne fra Vordingborg Kommune.

Bemærk: Vi forbeholder os ret til at udføre stikprøvekontrol i forhold til fremsendt dokumentation af forbrugte midler.

 

Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side