Pulje til fysiske forbedringer

Puljen er opbrugt i 2017. Kan søges igen i 2018. 

Formålet med puljen til fysiske forbedringer er at yde tilskud til forbedring af fysiske rammer samt lokaleforbedringer i almindelighed for folkeoplysende foreninger i Vordingborg Kommune.

ANSØGNINGSFRISTER

Ansøgningen skal indsendes senest den 1. april. Puljen er opbrugt for 2017.

HVEM KAN SØGE

Folkeoplysende foreninger.

KRAV TIL ANSØGNINGEn

  • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
  • Støtten skal være anvendt inden udgangen af året ellers bortfalder bevillingen. 

AFGRÆNSNING

  • Der kan max ansøges om 50% af den samlede anlægssum
  • Det skal beskrives, hvorledes den samlede anlægssum forventes tilvejebragt.

TILSKUD

De indkomne ansøgninger behandles samlet af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget. Der bevilliges tilskud inden for den afsatte ramme.

BILAG

Budget for forbedringerne. 

ANSØGNINGSPROCEDURE

  • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.
  • Ansøgninger behandles samlet af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget.  
  • Afdelingen for Kultur og Fritid fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

BELØB TIL FORDELING

Puljen til fysiske forbedring er i 2017 på 100.000 kr. 

REGNSKAB OG UDBETALING

Der udbetales til ansøgers CVR. nr. 

Senest 2 måneder efter udført arbejde fremsendes regnskab/dokumentation for arbejdet.

Materialet fremsendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, kulturogfritid@vordingborg.dk. 

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Ansøg til pulje for fysiske forbedringer her