Pulje til kreativitet og idræt i den åbne skole

PULJEN ER OPBRUGT for 2018

- Puljen kan søges til projekter i 2019 fra 1. november 2018.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/ daginstitutionen og lokalmiljøet. I den forbindelse er der oprettet en pulje på 0.5 mio. kr., der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale aktører med at få etableret et samarbejde. 

Med puljen kan skolerne/ daginstitutionerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole.

Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen. Foreningen eller kulturinstitutionen sikrer den faglige forankring.

Hvem kan søge

Skoler/daginstitutioner kan søge puljen til alle undervisningsforløb, hvor en ekstern part fra lokalsamfundet er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb for elever/børn. Det kan for eksempel være en forening, kulturinstitution eller lignende.

Beløb til fordeling

Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole har en samlet budgetramme på 500.000 kr.

  • Der støttes med max. 10.000 kr. pr. arrangement/aktivitet.
  • Der ydes et bidrag på 140 kr. pr. eksterne instruktør pr. time.
  • Puljen skal søges inden afhold aktivitet.

Afgrænsning

  • Midlerne må ikke anvendes til transport.  

Ansøgningsprocedure og –frist

PULJEN ER OPBRUGT FOR 2018 - Puljen kan søges til projekter i 2019 fra 1. november 2018.

Den deltagende skole/ daginstitution udfylder en samarbejdsaftale, som underskrives af skolen og den eksterne samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter. 

Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningsskema til puljen.

Ansøgningsskemaet sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid på kulturogfritid@vordingborg.dk, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger.

Ansøgningen skal godkendes inden aktiviteten afholdes. 

Udbetaling

Midlerne udbetales til foreningens/samarbejdsparterens nem-konto umiddelbart efter projektets afslutning. 

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk.

Ansøg Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole her