Udviklings- og markedsføringspuljen og calls

 

Formål

 • I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030 at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • At medvirke til realisering af større projekter og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune.

Puljens opdeling

 • Tilbagevendende events 
  I 2019 er der afsat 2,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering af tilbagevendende events. I de efterfølgende år er beløbet 1,5 mio. kr. Det er en forudsætning for de tilbagevendende events, at medfinansieringsbeløb fra Udviklings- og markedsføringspuljen skal falde år for år.

 • Strategiske projekter 
  I 2019 er 1,5 mio. kr. reserveret til tilskud til projekter indenfor strategiske indsatsområder, besluttet af udvalget (f.eks. 2 om året). Tilskud til projekter indenfor det aktuelle indsatsområde/tema udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Ansøgerne fremsender derefter forslag til projekter, som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Udvalget behandler de indkomne forslag. Fra 2020 er beløbet 2 mio. kr.
 • Nye initiativer og medfinansiering
  1,7 mio. kr. er reserveret til frie midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Her vil udvalget kunne bevillige kommunal medfinansiering til f.eks. EU-projekter eller statslige puljer samt tilskud til nye events og projekter, som understøtter formålet med Udviklings- og markedsføringspuljen, men ikke er omfattet af det strategiske tema, som på ansøgningstidspunktet er aktuel via et call.

VURDERING AF PROJEKTER

 • Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsførings-projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

MARKEDSFØRING AF PROJEKTER

 • Ansøger skal som minimum synliggøre aktiviteten på hjemmesider, herunder på KultuNaut.
 • Del gerne aktiviteten på facebook.com/oplev.vordingborg.
 • Del gerne billeder med #oplevvordingborg og #storbyensforhave på Instagram

Hvem kan søge

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

BESLUTNING OM TILSKUD

 • Beslutning om bevilling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen træffes i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. 

FRISTER for tilskud I 2019

Arrangementer der tidligere har opnået tilskud fra puljen i minimum 2 år skal behandles på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis møde i december 2018. Ansøgningsfristen for disse arrangementer er derfor 1. november 2018.

Alle øvrige ansøgninger til 2019-puljen behandles løbende i 2019.  

Ansøg

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering,

  udviklingspuljer@vordingborg.dk

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen

 

Ansøg tematiske Calls

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har besluttet at indkalde projekter til udvalgets godkendelse.

Udvalget har reserveret 500.000 kr. af Udviklings- og markedsføringspuljen til følgende tema

Projekter der kan være med til at realisere visionen om, at Vordingborg Kommune bliver "Danmarks bedste håndværkerkommune".

Deadline for indsendelse af projektforslag er den 14. september 2019.

Udvalget udvælger de projektforslag, der arbejdes videre med på udvalgets møde i oktober måned. Bemærk, at der dispenseres for det normale krav om 50 % medfinansiering.

Aktuelt er der en strategiplan under udarbejdelse for Danmarks bedste håndværkerkommune, som efter høring i juni, forventes politisk vedtaget i august 2019. Projekterne skal forholde sig til strategiplanens indsatsområder. Du kan læse mere om indsatsområderne i strategiplanen her

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering,

  udviklingspuljer@vordingborg.dk

Ansøg tematiske calls

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen calls

Læs vejledning til ansøgningsskema