Udviklings- og markedsføringspuljen

 

Formål

 • I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030 at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • At medvirke til realisering af større projekter og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune.

Hvem kan søge

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

BESLUTNING OM TILSKUD

 • Beslutning om bevilling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen træffes i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. .

FRISTER I 2018

Arrangementer der tidligere har opnået tilskud fra puljen i minimum 2 år skal behandles på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis møde i marts. Ansøgningsfristen for disse arrangementer er derfor 1. februar. 

Alle øvrige ansøgninger til 2018-puljen behandles løbende i 2018.

FRISTER for tilskud I 2019

Arrangementer der tidligere har opnået tilskud fra puljen i minimum 2 år skal behandles på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis møde i december 2018. Ansøgningsfristen for disse arrangementer er derfor 1. november 2018.

Alle øvrige ansøgninger til 2019-puljen behandles løbende i 2019.

Vurdering af projekter

 • Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsførings-projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

Markedsføring af projekter

 • Ansøger skal som minimum synliggøre aktiviteten på hjemmesider, herunder på KultuNaut.
 • Del gerne aktiviteten på facebook.com/oplev.vordingborg.
 • Del gerne billeder med #oplevvordingborg og #storbyensforhave på Instagram

OBS

 • 2016 er første år, hvor udgifter til ydelser fra Afdeling for Vej, Park og Havneservice skal indarbejdes i projektets budget.

Ansøg

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Husk også at overholde ansøgningsfristerne – ellers vil din ansøgning først blive behandlet i forbindelse med den efterfølgende ansøgningsfrist.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering,

  udviklingspuljer@vordingborg.dk

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen