Kulturpriskomite

Komiteen som udpeger vinderne er sammensat af udøvende kunstnere fra forskellige grene af kunsten samt kulturaktører og repræsentant fra erhvervslivet og kommunens kulturdirektør. Der sker en løbende udskiftning i komiteen og det ønskes at have kunstarterne repræsenteret bredt. Det er komiteens medlemmer som foreslår og udpeger nye medlemmer.

Kulturpriskomiteen for 2019:

Mads Heinesen, forfatter og forlægger·
Jens Rask, økonomidirektør Dansk Erhverv
Line Svendsen, skuespiller
Christian Brorsen, kulturiværksætter
Jakob Thune, børne- og kulturdirektør
Simon Sandfeld, spillestedsleder