Om One, Two, Three swing!

Med den store installation One Two Three Swing! tager SUPERFLEX livtag med det, de oplever som samfundsmæssig apati, en handlingslammelse i forhold til de politiske, miljømæssige og økonomiske udfordringer, der præger vores tid – og de gør det ved at sætte fokus på det revolutionerende potentiale, de ser at der er i fællesskaber og fælles handlinger.