Prioritetsrækkefølge for tildeling

Udlån af ledige offentlige lokaler sker efter denne prioritering:

  1. Kommunale aktiviteter fx. ungdomsskole og musikskole
  2. Frivillige folkeoplysende foreninger 
             2a. Aktiviteter for børn og unge
             2b. Folkeoplysende voksenundervisning
             2c. Aktiviteter for voksne
  3. Øvrige foreninger og frivillige