Udendørs idrætsanlæg

Vordingborg Kommune råder over en række fodboldbaner, tennisbaner og petanquebaner.

 • Som registreret eller folkeoplysende forening har I mulighed for at låne udendørs idrætsanlæg til jeres aktiviteter.
 • Kommunens faciliteter bliver i første omgang fordelt efter en særlige prioriterings-rækkefølge. Det sker for en sæson ad gangen - sæsonen går fra 1. august til 30. juni. 
 • Banerne stilles vederlagsfrit til rådighed med indretning og inventar til de specifikke idræts aktiviteter.

Hvem kan låne udendørs idrætsanlæg?

Folkeoplysende foreninger kan efter reglerne i Folkeoplysningsloven få udendørs idrætsanlæg stillet til rådighed.

Øvrige frivillige foreninger eller frivillige enkeltpersoner, der tilbyder aktiviteter for borgere, og som er registreret og hjemmehørende i Vordingborg Kommune, kan låne udendørs idrætsanlæg gratis. 

Den forening eller bruger, der har fået anvist et et idrætsanlæg, må ikke anvise videre til andre brugere.

Udlån af ledige offentlige udendørs idrætsanlæg sker efter denne prioritering:

 1. Kommunale aktiviteter fx ungdomsskole og musikskole

 2. Frivillige folkeoplysende foreninger
  a)   Aktiviteter for børn og unge
  b)   Folkeoplysende voksenundervisning
  c)   Aktiviteter for voksne

 3. Øvrige foreninger og frivillige

 4. Øvrige brugere/andre aktiviteter, herunder udlejning til private formål.
  a)   Humanitære foreninger og organisationer, patient-, sygdomsbekæmpende og 
        pårørende-organisationer og andre hjælpeorganisationer.
  b)   Andre frivillige som naturforeninger, lokalråd, brugerråd, politiske foreninger mv.
  c)   Foreninger med andre formål.

Ved anvisning af idrætsanlæg, der er særlig egnede til handicappede, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen.

Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige anlæg er til bestemte aktiviteter, vil de blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet.

I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.

Retningslinjer

Vordingborg Kommune stiller lokaler, haller og udendørsarealer til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne/anlægene anvendes til deres primære brug. Lån og leje af lokaler, haller og udendørsanlæg inkluderer el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Idrætsanlægene er selvbetjente, det vil sige, at foreningerne selv står for opsætning og nedtagning af rekvisitter, net, mål o.a. Opsætning og nedtagning af rekvisitter skal ske indenfor foreningens tildelte tid.

Det er ikke tilladt at færdes andre steder end i de lokaler/anlæg, som er blevet anvist. Lokalt ordensreglement skal overholdes, såsom maksimalt tilladte personer i lokalet osv.

Er der behov for brug af trykflasker eller farlige stoffer i forbindelse med aktiviteten, påhviler det foreningen i samarbejde med beredskabet at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Anlægene forlades i samme stand, som de modtages. Benyttet inventar, redskaber mv. sættes på plads. Lys slukkes, og vandhaner lukkes.

Skolens undervisningsmidler må ikke flyttes eller beskadiges.

Glas og flasker må ikke medtages i omklædningsrummene.

Rygning er ikke tilladt i kommunale bygninger eller på kommunale matrikler - ude som inde.

Ved særlige arrangementer som stævner, musikfestivaler eller andet skal der indgås særlig aftale om de praktiske forhold med servicelederen senest 4 uger før arrangementets afvikling. Der udfyldes en formular om modtagelse og aflevering af anlægene. Formularen findes på Foreningsportalen.

Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte idrætsanlæget, hvis ordensreglementer ikke overholdes, eller lokalet gentagne gange står ubrugt i det tildelte tidsrum.

Hvordan søger du udendørs idrætsanlæg?

Udendørs idrætsanlæg kan bookes via Foreningsportalen. 

Link til Foreningsportalen

Vær opmærksom på, at en del udendørs anlæg i området er privat ejede, og ikke kommunalt ejede. Der må du tage direkte kontakt til ejerne.