Borgerdeltagelse

Her kan du læse om de 16 lokalråd og om arbejdet med §17, stk. 4 udvalgets arbejde med at udvikle nærdemokratiet.

  • I Vordingborg Kommune ønsker vi et stærkt og frugtbart samarbejde med borgerne. Vi har skitseret samarbejdet i vores Nærdemokratimodel.
  • Vordingborg Kommune er inddelt i 16 lokalområder med hvert sit lokalråd. Du kan se de 16 lokalområder her. Alle borgere i kommunen tilhører et lokalråd. Lokalrådene er nedsat som frivillige foreninger, der skal sikre, at der etableres et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og engagerede borgere, organisationer, foreninger og erhvervsliv i de enkelte lokalområder.
  • Til hvert lokalområde/lokalråd er der knyttet et dialogudvalg af lokalpolitikere. Dialogudvalgene er nedsat på tværs af partier og politiske udvalg. I dagligdagen er der en tæt dialog mellem dialogudvalg, administration og lokalrådets bestyrelse. Én gang om året mødes lokalrådets bestyrelse med administrationen til et administrativt stormøde.
  • Endvidere afholder lokalrådet mindst én gang om året et åbent dialogmøde mellem borgerne i de enkelte lokalområder og deres tilknyttede dialogudvalg.
  • Dialogen og samarbejdet mellem politikere, administration og lokalråd medvirker til et bredt og helhedsorienteret syn på de enkelte lokalområders styrker og udfordringer. De enkelte områders styrker og udfordringer findes ofte beskrevet i lokalrådenes lokale udviklingsplaner (LUPer), som er udarbejdet efter et koncept, som administrationen har udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Se konceptet her.
  • Du kan herunder også se de grønne udviklingsplaner.
  • Se kontaktoplysninger på dit lokalråd samt lokalrådenes paraplyorganisation 'Landsbyforum' nederst på denne side.

§17. stk 4 udvalgets arbejdet med nærdemokratimodellen

Kommunalbestyrelsen har nedsat et midlertidigt politisk udvalg (§17. stk 4 udvalg), der har fået til opgave at analysere mulighederne for at udvikle og forbedre borgerinddragelse, nærdemokrati og frivillighed i Vordingborg Kommune, samt at komme med forslag til en fremtidig udvikling og struktur.

Følg med i §17. stk 4 udvalgets på udvalgets hjemmeside

 

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Kontaktperson: Ralf Rasmussen
Rekkendevej 6, 4720 Præstø

Tlf. 42 50 02 08 

Mail: allerslev-skibingelokalraad@mail.dk

Hjemmeside: landsbyforum.dk/lokalraad/alski

Tilknyttet dialogudvalg 4

Bogø Lokalråd

Bogø Lokalråd

Kontaktperson: Michael Olesen
Vestergade 8, 4793 Bogø

Tlf: 23 29 76 58

Mail: bogoelokalraad@gmail.com

Hjemmeside: www.bogø.eu/forening.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/groups/344792829044951/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 1

Bårse-Beldringe Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd


Formand: Sanne Artagnan

tlf:23 46 07 70

Mail: baarsebel@gmail.com

Hjemmeside: www.baarse-beldringe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Bårse-Beldringe-Lokalråd

Tilknyttet dialogudvalg 3

Jungshoved Lokalråd

Jungshoved Lokalråd

Formand:
Lis Jespersen
Bønsvigvej 31
Jungshoved 4720 Præstø

Tlf:60 12 78 01

Mail: lokalraadetjungshoved@gmail.com

Hjemmeside: www.jungshoved.net  

Tilknyttet dialogudvalg 5 

Kastrup - Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Kastrup - Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Formand:

Nick Randall Hansen

Mail: hnickh@yahoo.dk

Tlf. 2286 8748

Hjemmeside: knvl.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Kastrup-Neder-vindinge-og-Næs-Lokalråd-838002472921653/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 1

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

Formand:
Claus Veje
Viemosegade 3, 4771 Kalvehave,
tlf:20 70 85 45

Mail claus@viemosetaxi.dk

Mail: lko@kalvehavelokalraad.dk

Hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lokalrådet-for-Kalvehave-og-Omegn-1533375216931513/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 3

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne

Formand: Pia Roshi Barstad Petersen

Tlf. 52 50 84 72

Mail: prb2407@hotmail.com

Hjemmeside: www.mernogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/704193756288053/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Vordingborg Bys Lokalråd

Lokalrådet for Vordingborg By

Formand: Jens Beck-Lauritzen

Tlf: 55 34 21 51

Mobil:21 20 82 21

Mail: vblraad@gmail.com 

Hjemmeside: vlraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1838032079748096/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 4

Lundby Lokalråd

 

Lundby Lokalråd

Formand: Steen Nielsen
Ibsvej 43, 4750 Lundby

Tlf: 61 26 72 17

Mail: formand@lundbylokalraad.dk

Hjemmeside: www.lundbylokalråd.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lundbylokalraad/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Nyråd Lokalråd

Nyråd Lokalråd

Kontaktperson: 

Franz Ifanger

Vildrosevej 1

Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg

Mail:ifanger@yahoo.com

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk/lokalraad/nyråd

Facebook: https://www.facebook.com/NyradLokalrad/

Tilknyttet dialogudvalg 1

Grøn udviklingsplan for Nyråd

Lokal udviklingsplan

Præstø Lokalråd

Præstø Lokalråd

Kontaktperson: Klaus Lindegaard
Rævsvænge 1, 4720 Præstø

Tlf: 22 71 01 12, 

Mail: klauslindegaard@yahoo.dk

Hjemmeside: www.praestoe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/praestoelokalraad/

Tilknyttet dialogudvalg 5

Stege og Omegns Lokalråd

Stege og Omegns Lokalråd

Formand: Leif Iversen

Apollovej 3, 4780 Stege

tlf:51 32 01 93

leif.s.iversen@gmail.com

kontakt@stegeogomegn.dk

www.stegeogomegn.dk


Tilknyttet dialogudvalg 2

Stensved Lokalråd

Stensved Lokalråd

Kontaktperson: Jette Rosenberg
Skovhusevej 13b, 4773 Stensved

Tlf: 20 19 27 83

Mail: stensvedogomegn@gmail.com

Hjemmeside: www.stensvedogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/stensvedlokal/

Tilknyttet dialogudvalg 4

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)

Kontaktperson: Jørn Svenstrup
Klekkendevej 12, 4792 Askeby

Tlf: 30 42 31 48


Mail: Hestesvenstrup@sport.dk

Hjemmeside: www.vestmoen-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1439118333033343/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5

Østmøn Lokalråd

Østmøn Lokalråd

Kontaktperson: Henrik Nielsen
Stubberup Havevej 2, 4791 Borre

Tlf: 22 43 38 77

Mail: bestyrelsen@oestmoen.dk

Hjemmeside: www.oestmoen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/530748220465759/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5