Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Medlemmer

  • Mikael Smed - Formand
  • Else- Marie Langballe Sørensen - Næstformand
  • Bo Manderup
  • Daniel Irvold
  • Heino Hahn
  • Michael Larsen (R)
  • Michael Seiding Larsen
  • Poul A. Larsen
  • Thorbjørn Kolbo

 Kontaktoplysninger på medlemmer af kommunalbestyrelsen