Vederlag for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Medlemmer af kommunalbestyrelsen 2019

 • Borgmesteren får et årligt vederlag på 1.003.793,04 kr. Herudover ydes ingen form for vederlag.
 • 1. viceborgmester får et vederlag på 70.265,51 kr. årligt. 
 • 2. viceborgmester får et vederlag på 30.113,79 kr. årligt.
 • Der ydes et fast årligt vederlag på 91.487,00 kr. til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Medlemmer der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste modtager et fast reduceret årligt vederlag på 70.242,00 kr.
 • Formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag på 190.720,67 kr. 
 • Formanden for et §17 stk. 4 udvalg ydes et årligt vederlag på 150.568,95 kr.
 • Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et årligt vederlag på 100.379,30 kr.
 • Næstformanden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ydes et årligt vederlag på 50.189,65 kr.

Til medlemmer med hjemmeboede børn under 10 år ydes endvidere et årligt vederlag på 14.371,80 kr.

Alle medlemmer modtager et årligt udvalgsvederlag på ca. 24.600 kr. pr. udvalg.

Udover vederlag m.v. tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer:

 • En kommunalt betalt mobiltelefon med Telenor abonnement.
 • Abonnement på den lokale avis ”Sjællandske”.
 • Personligt e-abonnement til nyhedsbrevet DKNyt.
 • Abonnement på enten magasinet ”Danske Kommuner”, der udkommer hver 14. dag, eller publikationen ”Kommunen”, der udkommer hver uge.

Besluttet af Kommunalbestyrelsen på konstituerende møde den 4. december 2017.

Samlede oversigter over vederlag og udpegninger 

Vederlag og udpegninger for hvert medlem 2019