Vederlag

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Vederlag pr. 1. august 2020

  • Borgmesteren får et årligt vederlag på 1.067.614,00 kr. Herudover ydes ingen form for vederlag.
  • 1. viceborgmester får et vederlag på 74.733,00 kr. årligt. 
  • 2. viceborgmester får et vederlag på 32.028,48 kr. årligt.
  • Der ydes et fast årligt vederlag på 96.378,00 kr. til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Medlemmer der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste modtager et fast reduceret årligt vederlag på 73.995,00 kr.
  • Formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag på 202.846,68 kr. 
  • Næstformanden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ydes et årligt vederlag på 53.380,68 kr.

Til medlemmer med hjemmeboede børn under 10 år ydes endvidere et årligt vederlag på 14.911,92 kr.

Alle medlemmer modtager et årligt udvalgsvederlag på ca. 24.693,36 kr. pr. udvalg.

Udover vederlag m.v. tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer:

  • En kommunalt betalt mobiltelefon med Telenor abonnement.
  • Abonnement på den lokale avis ”Sjællandske”.
  • Personligt e-abonnement til nyhedsbrevet DKNyt.
  • Abonnement på enten magasinet ”Danske Kommuner”, der udkommer hver 14. dag, eller publikationen ”Kommunen”, der udkommer hver uge.

Samlede oversigter over vederlag og udpegninger 

Vederlag og udpegninger for hvert medlem 2019