Vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen 2018

 • Borgmesteren får et årligt vederlag på 1.003.793,04 kr. Herudover ydes ingen form for vederlag.
 • 1. viceborgmester får et vederlag på 70.265,51 kr. årligt. 
 • 2. viceborgmester får et vederlag på 30.113,79 kr. årligt.
 • Der ydes et fast årligt vederlag på 91.487,00 kr. til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Medlemmer der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste modtager et fast reduceret årligt vederlag på 70.242,00 kr.
 • Formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag på 190.720,67 kr. 
 • Formanden for et §17 stk. 4 udvalg ydes et årligt vederlag på 150.568,95 kr.
 • Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et årligt vederlag på 100.379,30 kr.
 • Næstformanden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ydes et årligt vederlag på 50.189,65 kr.

Til medlemmer med hjemmeboede børn under 10 år ydes endvidere et årligt vederlag på 14.371,80 kr.

Alle medlemmer modtager et årligt udvalgsvederlag på ca. 24.600 kr. pr. udvalg.

Udover vederlag m.v. tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer:

 • En kommunalt betalt mobiltelefon med Telenor abonnement.
 • Abonnement på den lokale avis ”Sjællandske”.
 • Personligt e-abonnement til nyhedsbrevet DKNyt.
 • Abonnement på enten magasinet ”Danske Kommuner”, der udkommer hver 14. dag, eller publikationen ”Kommunen”, der udkommer hver uge.

Se samlet oversigt over vederlag 2016 

Se vederlag og udpegninger for hvert medlem 2016

Knud Larsen Vederlag og udpegninger 2016

Eva Sommer-Madsen Vederlag og udpegninger 2016

Mette Høgh Christiansen Vederlag og udpegninger 2016

Kurt Johansen Vederlag og udpegninger 2016

Kim Petersen Vederlag og udpegninger 2016

Tage Vestergaard Vederlag og udpegninger 2016

Michael Seiding Larsen Vederlag og udpegninger 2016

Heino Hahn Vederlag og udpegninger 2016

Thorbjørn Kolbo Vederlag og udpegninger 2016

Bo Manderup Vederlag og udpegninger 2016

Else-Marie Langballe Sørensen Vederlag og udpegninger 2016

Brit Skovgaard Vederlag og udpegninger 2016

Mikael Smed Vederlag og udpegninger 2016

Thomas Christfort Vederlag og udpegninger 2016

Poul A. Larsen Vederlag og udpegninger 2016

John Pawlik Vederlag og udpegninger 2016

Helle Mandrup Tønnesen Vederlag og udpegninger 2016

Kim Errebo Vederlag og udpegninger 2016

Nina Møhler Vederlag og udpegninger 2016

Birgitte Steen Jørgensen Vederlag og udpegninger 2016

Asger Diness Andersen Vederlag og udpegninger 2016

Vibe Bøgvad Vederlag og udpegninger 2016

Per Stig Sørensen Vederlag og udpegninger 2016

Michael Larsen Vederlag og udpegninger 2016

Jørn Elo Hansen Vederlag og udpegninger 2016

Peter E. Jonassen Vederlag og udpegninger 2016

Kirsten Overgaard Vederlag og udpegninger 2016

Carsten Olsen Vederlag og udpegninger 2016

Kim Errebo Vederlag og udpegninger 2016

Bent Maigaard Vederlag og udpegninger 2016

Vibeke Grønbæk Vederlag og udpegninger 2016

Farid Faizi Vederlag og udpegninger 2016

Peer Mikkelsen Vederlag og udpegninger 2016