Vederlag og udpegninger - samlede oversigter

  • Kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag offentligøres hvert år for det seneste kalenderår.
  • Her finder du de samlede oplysninger om vederlag og udpegninger for 2017 og 2016.

Vederlag og udpegninger 2017

Vederlag og udpegninger 2016