Integrationspris

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune vil gerne udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturel mangfoldighed og integration. Derfor uddeler Integrationsrådet en gang om året en Integrationspris.

 

Kriterier

I sin udvælgelse lægger Integrationsrådet vægt på, at prismodtageren opfylder et eller flere af nedenstående kriterier. Prismodtageren

  • Har arbejdet vedholdende og engageret med integrationsindsatsen.
  • Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration.
  • Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og øger dermed engagementet og virkelysten på området.
  • Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder.
  • Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrke det aktive medborgerskab.

Indstilling

Integrationsrådet annoncerer bredt, når det er tid til at indstille kandidater, og så har du mulighed for at indstille den aktør, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen.

Du bedes sende en begrundet indstilling til Integrationsrådet: integrationsraadet@vordingborg.dk

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Prisuddeling

Integrationsrådet annoncerer bredt, når tid og sted for prisuddelingen er fastlagt. Det er borgmesteren, der overrækker prisen og prisuddelingen er åben for alle.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen bliver offentliggjort op til prisuddelingen.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2019 gik prisen til Kirsten Rasmussen, der som leder af integrationsnetværket i Røde Kors udøver en uvurderlig indsats for integration af både børn og voksne. Læs mere om prisvinderen

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familiernfor deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Læs mere om prisvinderne.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Se prisoverrækkelsen, der blev dækket af TV Øst.