Integrationspris

 

Integrationspris 2017

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune vil gerne udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturel mangfoldighed og integration. Derfor uddeler Integrationsrådet en gang om året en Integrationspris. Prisen består af 2.500 kr. og en kunstgenstand.

Kriterier

I sin udvælgelse lægger Integrationsrådet vægt på, at prismodtageren opfylder et eller flere af nedenstående kriterier. Prismodtageren:

  • Har arbejdet vedholdende og engageret med integrationsindsatsen.
  • Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration.
  • Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og øger dermed engagementet og virkelysten på området.
  • Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder.
  • Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrke det aktive medborgerskab.

Indstilling

Du har mulighed for at indstille den aktør, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen. Du bedes sende en begrundet indstilling til Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Fristen for indstillinger er onsdag den 27. september kl. 12.00.

Prisuddeling

Prisuddelingen finder sted onsdag den 11. oktober kl. 18.15 i Medborgerhuset, hvor Borgmesteren vil overrække prisen. Der vil være en let forplejning og mulighed for at møde Integrationsrådets medlemmer.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen vil blive offentliggjort op til prisuddelingen.

Integrationspris 2016

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Se prisoverrækkelsen, der blev dækket af TV Øst.