Medlemmer af Integrationsrådet 2018 - 2021

 • Drissia Knudsen - formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Marwa Sidigi - næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Claret Christensen – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Muna Ahmed - (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Tina Solevad – Områdeansvarlig hos A2B (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Vest Rasmussen - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen - DGI Storstrømmens bestyrelse (Rep. for foreningsområdet)
 • Vakant - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh - Leder af Sundhedsplejen (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen