Mødeplan for Integrationsrådet 2019

Møder for medlemmer 

Tirsdag den 29. januar
Mandag den 25. marts
Onsdag den 12. juni
Tirsdag den 27. august
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 28. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer.

 

Møder i formandskabet

Onsdag den 9. januar
Mandag den 11. marts
Tirsdag den 21. maj
Tirsdag den 25. juni
Tirsdag den 17. september
Torsdag den 7. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd. Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.