Mødeplan for Integrationsrådet 2018

Møder for medlemmer 

Tirsdag den 20. marts
Tirsdag den 12. juni
Tirsdag den 28. august
Tirsdag den 9. oktober
Mandag den 3. december 

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer.

 

Møder i formandskabet

Onsdag den 21. februar
Mandag den 28. maj
Onsdag den 20. juni
Mandag den 24. september
Onsdag den 13. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd. Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.