Nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed §17, stk 4

  • I konstitueringsaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet er det aftalt, at nærdemokratimodellen og frivillighedspolitikken skal styrkes og udbygges.
  • Sammen med rapporten fra 2016 ”Forhave på forkant” førte det til, at kommunalbestyrelsen d. 21 juni 2018 nedsatte et midlertidigt politisk udvalg (§ 17. stk 4 udvalg), der har fået til opgave at analysere muligheder for at udvikle og forbedre borgerinddragelse, nærdemokrati og frivillighed i Vordingborg Kommune, samt at komme med forslag til en fremtidig udvikling og struktur.
  • Udvalget starter sit arbejde den 1. august 2018, og afleverer senest den 1. juni 2019 sine anbefalinger til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, der afgiver sin indstilling til kommunalbestyrelsen til det videre arbejde med udvalgets anbefalinger.

Læs mere om §17, stk. 4 Udvalget for Nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed