Seniorrådet

Formål

Rådet har til opgave at bidrage til, at væsentlige kommunale og eventuelt regionale indsatser og beslutninger vedrørende aldersgruppen drøftes eller høres i Seniorrådet. Rådets møder annonceres ikke med dagsorden, men refereres. Møderne er lukkede møder.

Seniorrådet har i sidste valgperiode beskæftiget sig med forskellige politikker og forskellige principielle spørgsmål overvejende på Socialudvalgets område, særligt vedrørende pleje og omsorg, frivillighed, byggeri af Multicenter Præstø, samt kvalitetsstandarder og tilsyn på Socialudvalgets område, men også sundhed og frivillighed på tværs af kommunen, digitalisering, trafik, kloakering i det åbne land mv.

 

Læs mere om Seniorrådet