Udsatteråd

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune vil lave et udsatteråd. Ønsket er at give et talerør til borgergrupper, der ellers kan have udfordringer med at blive hørt i lokalpolitik. Udsatterådet skal rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen og udvalgene i politiske spørgsmål, og sikre kommunens opmærksomhed på disse borgergruppers interesser og synspunkter.

Rådet vil bestå af 10 medlemmer fordelt på:

  • Seks borgere
  • To fagpersoner fra Vordingborg Kommune
  • To lokalpolitikere

Målgruppen for Vordingborg Kommunes Udsatteråd er borgere, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation, herunder primært:

Hjemløse – sindslidende – kriminelle – misbrugere – prostituerede – ensomme – økonomisk udsatte – og personer, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vil du være med i Udsatterådet?

Vi leder efter borgere til Udsatterådet. For at være med skal du tilhøre eller have tilhørt målgruppen og din nuværende eller senest registrerede folkeregisteradresse skal være i Vordingborg Kommune.

Hvis du er interesseret i at være med i Udsatterådet, skal vi have dit navn, et telefonnummer eller en e-mail og vide hvilken del af målgruppen, du tilhører, senest tirsdag den 10. juli

Du kan give os besked ved at:

De endelige medlemmer til Udsatterådet udpeges af Udvalget for Social og Psykiatri med henblik på at få så bred en repræsentation i Rådet som muligt. Derfor vil det hjælpe os meget, hvis du fortæller din baggrund for at være med i Udsatterådet, når du skriver dig op.

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte Sofie Ingersen på soin@vordingborg.dk eller tlf. nr. 30 66 47 99.

Praktisk information

Udsatterådet er vedtaget for at give socialt udsatte borgere et talerør i lokalpolitisk sammenhæng.

Udsatterådets opgaver kan derfor eksempelvis være:

  • at kommentere på politiske forslag
  • at rådgive om udsattes særlige udfordringer i Vordingborg Kommune
  • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for Udvalget for Social og Psykiatri, som på sin side påtager sig en formidlings- og initiativpligt over for andre fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Udsatterådet vil mødes max. 6 gange årligt. Møderne i Udsatterådet er ikke offentlige.

Medlemmerne kan få refunderet transportudgifter til møderne.

Udsatterådet fungerer ved opstart indtil næste valgperiode. Udsatterådet evalueres i år 4 af kommunalbestyrelsens virke.