Udsatterådet

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune vil lave et udsatteråd. Ønsket er at give et talerør til borgergrupper, der ellers kan have udfordringer med at blive hørt i lokalpolitik. Udsatterådet skal rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen og udvalgene i politiske spørgsmål, og sikre kommunens opmærksomhed på disse borgergruppers interesser og synspunkter.

Rådet vil bestå af 10 medlemmer fordelt på:

  • Seks borgere
  • To fagpersoner fra Vordingborg Kommune
  • To lokalpolitikere

Målgruppen for Vordingborg Kommunes Udsatteråd er borgere, der grundet en social begivenhed befinder sig i en udsat livssituation, herunder primært:

Hjemløse – sindslidende – kriminelle – misbrugere – prostituerede – ensomme – økonomisk udsatte – og personer, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgere i Vordingborg Kommune har haft muligheden for at melde sig som interesseret i at være medlem af Udsatterådet. De endelige medlemmer udpeges på Udvalget for Social og Psykiatris møde den 7. august med henblik på at få så bred en repræsentation i Rådet som muligt. De interesserede vil få besked om, hvem der er udpeget, umiddelbart derefter.

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte Sofie Ingersen på soin@vordingborg.dk eller tlf. nr. 30 66 47 99.