For kandidater

Hvem kan stille op til valget?

For at stille op til kommunalvalget skal du være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og herudover enten

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et andet EU-land
  • være statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget de sidste 3 år forud for valgdagen.

 

Vil du stille op?

Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  • Kandidat for et politisk parti
  • Kandidat for en borgerliste
  • Enkeltperson

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig blanket til anmeldelse af kandidatliste. Blanketten kan afhentes i Ledelsessekretariatet, Valdemarsgade 43, Vordingborg. Ring med evt. spørgsmål på telefon 55 36 27 28.

Kandidatlisten skal underskrives af 25 borgere (stillere) i kommunen, der har valgret, medmindre den kandidatliste, du stiller op for, allerede er repræsenteret i den nuværende kommunalbestyrelse.

 

Indlevering af kandidatlister

Kandidatlister skal være indleveret senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00. Vi henstiller til, at de indleveres i god tid, hvis der skulle være behov for vejledning om udfyldelsen.

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen som stillere. 

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister samt listeforbund/valgforbund kan fås i Ledelsessekretariatet, Valdemarsgade 43, Vordingborg.

Kandidatlister og anmeldelser af liste- og valgforbund skal indleveres samme sted.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 55 36 27 28.