Udbetalt partistøtte

  • Efter ansøgning kan der hvert år udbetales økonomisk støtte til politisk arbejde.
  • De partiorganisationer/kandidatlister der deltog i det seneste kommunalbestyrelsesvalg indsender ansøgning til Ledelsessekretariatet, som behandler ansøgningerne og udbetaler det beregnede støttebeløb.
  • Sammen med ansøgningen indsendes erklæring om modtagelse af private og anonyme tilskud til politisk arbejde det foregående år. Disse erklæringer offentliggøres her på hjemmesiden.

Partistøtte og erklæringer 2018

Partistøtte 2014-2017