Valgplakater

Der er nye regler for, hvornår der må hænges valgplakater op. Man må nu hænge valgplakater op fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen.

Valgplakaterne skal tages ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Til Europaparlamentetsvalget 2019 må valgplakater hænges op fra lørdag den 4. maj 2019 kl. 12. 

Folketingsvalg og EU-valg 2019

Folketingsvalg og EU-valg gennemføres i år med kun 10 dages mellemrum.

Valgbestyrelsen har derfor besluttet, at EU plakater først skal nedtages samtidig med valgplakater til Folketingsvalget senest den 13. juni 2019.

Efterladte eller glemte valgplakater fjernes af Vordingborg Kommune for opsætters regning.

Konstaterer man at valgplakater er opsat i strid med lovgivningen, er man velkommen til at kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på trafikogpark@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 25 70, som herefter vil tage sig af opgaven.

Krav til valgplakater

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, email-adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, email-adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Læs om, hvordan valgplakater må se ud, og hvor de må hænge (Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside).