Valgplakater

Der er nye regler for, hvornår der må hænges valgplakater op. Man må nu hænge valgplakater op fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen.

Valgplakaterne skal tages ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

 

Til kommunalvalget 2017 må valgplakater hænges op fra lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12. 

Plakaterne skal være taget ned senest onsdag den 29. november 2017 ved døgnets afslutning, kl. 0.00.

 

Krav til valgplakater

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, email-adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, email-adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Læs om, hvordan valgplakater må se ud, og hvor de må hænge (Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside).