Områdefornyelse i Damme - Askeby

I foråret 2017 gav Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen samt kommunalbestyrelsen tilsagn om reservation af midler til en områdefornyelse i Damme-Askeby på Vestmøn.

Siden da har kommunen givet ordet til borgerne gennem en involverende proces, med udgangspunkt i Tilflytterhuset midt i byen, hvor en medarbejder i efteråret 2017 har samlet idéer og kommentarer til programmet for områdefornyelsen. Der er blevet afholdt borgermøder, nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe samt lavet byvandringer og nu forelægger det endelige program.

Programmet er udarbejdet af Vordingborg Kommune og tegnestuen Anne Stausholm Landskabsarkitekter, og er i foråret 2018 endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen.

Anlæg af første etape igangsættes foråret 2019.

Den samskabende landsby

er et projekt udført som en del af områdefornyelsen. Det var et samarbejde mellem Vestmøn Lokalråd, Fonden Møns Bygningsfornyelse, rådgiveren Gemeinschaft, lokale borgere og virksomheder samt områdefornyelsen.

Projektet forløb i perioden januar 2018-august 2018 og handlede om at kortlægge de aktører, aktiviteter og ressourcer, som findes i Damme-Askeby og lokalområdet for at skabe grundlag for øget bosætning og vækst.

Resultatet af analyser og workshops er nedenstående rapport samt tre drejebøger for partnerskaber på tværs af sektorer (se side 30): Madfællesskaber for borgere og erhvervsdrivende, Netværk for iværksættere og udviklingsforum på børne- og skoleområdet.

Program for områdefornyelsen i Damme-Askeby

Projektmappe - Den samskabende landsby